रविवार, ११ डिसेंबर, २०११

पुन्हा एकदा...

जाहल्या त्याच चुका पुन्हा एकदा
वाटल्या अक्षम्य त्या पुन्हा एकदा
कदाचित सुधारू शकशील तूच फक्त,
जागली तिच आशा पुन्हा एकदा
भावनांचे द्वंद्व हरलो पुन्हा एकदा
जीवंतपणीच मेलो पुन्हा एकदा
वाटत होता आधार तुझाच फक्त
निराधार भासतंय पुन्हा एकदा
दु:खाचे सुख लाभले पुन्हा एकदा
का वाटावे असे पुन्हा एकदा
कदाचित उत्तर असेल फक्त वेडी अशा
पण निराशंच झालोय पुन्हा एकदा
मीच का व्हावे निराश, पुन्हा एकदा?
करावा प्रयत्न लढण्याचा, पुन्हा एकदा
तलवार देईल कोणीही, ढाल तूच दे फक्त
करतो प्रयत्न जिंकण्याचा पुन्हा एकदा.
पुन्हा एकदा वाटतंय मी होईन यशस्वी
पुन्हा एकदा माझ्या आनंदात होतील सहभागी सगळे,
कदाचित ते विसरतील मलाच फक्त,
आठवण काढशील त्यावेळी तूच पुन्हा एकदा!
१/११/२००९

1 टिप्पणी:

  1. मस्त भाऊ. खरच काही जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या. From Ravi

    उत्तर द्याहटवा